He Waiata Mo Te Tinana

He makawe roa enei
He kanohi ataahua tenei
He tukemata huruhuru enei
A E I O U U UUUU
He karu pukana enei
He ihu rongo tenei
He waha iti tenei
A E I O U U UUUU
He ngutu kihikihi enei
He rae werawera tenei
He taringa whakarongo enei
A E I O U U UUUU
He paparinga whero enei
He puku nui tenei
He kake poto tenei
A E I O U U UUUU
AUE