Ka mau te wehi

Ka mau te wehi
He toki koe
Kei runga noa atu koutou
Parahuti huti ana
Te haere
Ki wiwi ki wawa
Anei ra
Tetahi kiwaha
Hei whakanui I te tangata
Whakamaua kia ita
Taputapu rawa ke
Taputapu rawa ke
.....
Meinga meinga