Utaina

Utaina mai nga waka

Nga waka o te motu

Toia mai ra ki uta

Ki te takoto ranga

Hiki nuku hiki e

Hiki rangi runga e

Tena tena ra koutou katoa